Απαλλαγή από το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει υποχρεωτικά τη λειτουργίας τους για το χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η απαλλαγή θα διενεργείται κατόπιν αιτήσεως του νόμιμου εκπροσώπου των επιχειρήσεων ή των ιδιοκτητών των ατομικών επιχειρήσεων, η οποία θα συνοδεύεται από:
ι) αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» των επιχειρήσεων των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής βάσει Κ.Α.Δ. του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού.
ιι) αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ρεύματος
Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω fax ως εξής: Email: esoda@egaleo.gr
Fax: 2105906477
Τηλ. επικοινωνίας: 2132044867, 2132044939 με σκοπό η υπηρεσία μας να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες απαλλαγής των ποσών για τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στους επόμενους λογαριασμούς.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά εργαλεία προκειμένου να αποφεύγουν την επίσκεψη σε υπηρεσίες ή γραφεία μειώνοντας την έκθεση τους στον κίνδυνο του κορωνοϊου, την ταλαιπωρία τους και να εξυπηρετούνται εύκολα και γρήγορα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή της οικίας τους ή της έδρας της επιχείρησής τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published.