Internal and Emergency Medicine Journal: Σημαντικά επιστημονικά ευρύματα για τους καπνιστές

Διεθνής επιστημονική μελέτη σε καπνιστές που αρνούνταν να διακόψουν το τσιγάρο έδειξε ότι η αλλαγή που πραγματοποίησαν με βάση εναλλακτικές βασισμένες στη τεχνολογία και στην επιστήμη, είχε αντίκτυπο αντίστοιχο με τη διακοπή του καπνίσματος σε δείκτες δυνητικής βλαπτικότητας, για όσους στο πλαίσιο της επιστημονικής μελέτης επέλεξαν να μεταβούν πλήρως στο προϊόν θερμαινόμενου καπνού glo

Μελέτη με τη συμμετοχή καπνιστών ηλικίας 23 έως 55 ετών στη Βρετανία που ήταν έτοιμοι να συνεχίσουν το τσιγάρο, και η οποία δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό “Internal and Emergency Medicine”, που συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων στον τομέα του, με δίκτυο που περιλαμβάνει πάνω από 130 επιστημονικούς συνεργάτες διεθνώς, έδειξε ότι η ολοκληρωτική μετάβασή τους στο πλαίσιο της μελέτης σε θερμαινόμενο προϊόν καπνού είχε ως αποτέλεσμα στατιστικά σημαντικές αλλαγές σε σύγκριση με το κάπνισμα που είχαν αρχικά επιλέξει να συνεχίσουν, σε μια σειρά βιοδεικτών έκθεσης και δεικτών πιθανής βλαπτικότητας, που είναι γνωστοί ως «βιοδείκτες πιθανής βλάβης».

Για τους περισσότερους βιοδείκτες που μετρήθηκαν, οι μειώσεις που παρατηρήθηκαν στους ανθρώπους αυτούς ήταν παρόμοιες με εκείνες των συμμετεχόντων που σταμάτησαν εντελώς το κάπνισμα. Με βάση τις τοξικές ουσίες που μετρήθηκαν, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση βιοδείκτη για τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα, σημαντική μείωση του αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων, ένας δείκτης ενδεικτικός του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων (CVD) και άλλων ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα, βελτίωση της HDL χοληστερόλης που σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων CVD, βελτιώσεις σε δύο βασικούς δείκτες της υγείας των πνευμόνων, και βελτίωση σε βασικό δείκτη οξειδωτικού στρες, μιας διαδικασίας που εμπλέκεται σε διάφορες ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα, όπως το CVD και η υπέρταση.

Ο Διευθυντής Επιστημονικής Έρευνας του Ομίλου της BAT, Δρ. David O’Reilly, ανέφερε: «Πρόκειται για σημαντικά αποτελέσματα που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η πλήρης μετάβαση. Η μελέτη δείχνει ότι οι καπνιστές που αλλάζουν ολοκληρωτικά από το τσιγάρο στο θερμαινόμενο προϊόν καπνού, μπορούν να μειώσουν την έκθεσή τους σε ορισμένα τοξικά, γεγονός που τα ευρύματα δείχνουν ότι μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα*. Το γεγονός ότι υπήρξε σημαντική μείωση στις μετρήσεις των βιοδεικτών πιθανής βλάβης, που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι συγκρίσιμη με την πλήρη διακοπή, είναι πολύ ενθαρρυντικό και υποστηρίζει τη φιλοδοξία μας να δημιουργήσουμε ένα Καλύτερο Αύριο μειώνοντας τον αντίκτυπο της επιχείρησής μας στην υγεία».

Στη μελέτη συμμετείχαν περίπου 500 καπνιστές που ήταν σε καλή κατάσταση υγείας και είτε επιθυμούσαν, είτε δεν επιθυμούσαν να διακόψουν το κάπνισμα τσιγάρων. Όσοι είχαν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να διακόψουν τα προϊόντα καπνού, χωρίστηκαν σε αυτούς που επιθυμούσαν να συνεχίζουν να καπνίζουν τσιγάρα και σε αυτούς που επιθυμούσαν να αλλάξουν και να χρησιμοποιούν αποκλειστικά το θερμαινόμενο προϊόν καπνού glo (οι καπνιστές που δήλωσαν ότι ήθελαν να σταματήσουν το κάπνισμα, έλαβαν θεραπεία αντικατάστασης της νικοτίνης και πρόσβασης σε σύμβουλο διακοπής καπνίσματος). Μια ομάδα με άτομα που δεν είχαν καπνίσει ποτέ, συμπεριλήφθηκε επίσης ως ομάδα ελέγχου, η οποία συνέχισε να μην χρησιμοποιεί προϊόντα καπνού ή νικοτίνης. Οι συμμετέχοντες σε μηνιαία βάση επισκέπτονταν κλινική για την λήψη δείγματος αίματος, ούρων και για άλλες μετρήσεις. Αυτά τα δείγματα δοκιμάστηκαν για «βιοδείκτες έκθεσης» σε επιλεγμένα τοξικά καπνού τσιγάρου και «βιοδείκτες πιθανής βλάβης». Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση, οι ομάδες που είχαν δηλώσει ότι θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά το θερμαινόμενο προϊόν καπνού ή είχαν δηλώσει ότι επιθυμούν διακοπή εξετάστηκαν για τον βιοδείκτη, CEVal, ο οποίος δείχνει εάν κάποιος είχε καπνίσει πρόσφατα.

Στην Ελλάδα, η British American Tobacco πρόσφατα ανακοίνωσε σημαντικό επενδυτικό πλάνο με άξονα την υψηλή τεχνολογία του θερμαινόμενου προϊόντος καπνού glo και τη δημιουργία 200 νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την επένδυσή της, επιλέγοντας την Ελλάδα ως μια από τις σημαντικές διεθνείς αγορές προς το σκοπό αυτό. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει συμβάλλει 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ στα δημόσια έσοδα, στηρίζοντας την ελληνική οικονομία εν μέσω κρίσης. H επιλογή του Πειραιά ως Διεθνές Διαμετακομιστικό Κέντρο, όπου διακινούνται ετησίως προϊόντα αξίας 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ και 2,5 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια, με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, έχει συμβάλλει στην απασχόληση και την εμπορευματική κίνηση στο λιμάνι. Παράλληλα, η εταιρεία στηρίζει περίπου 30.000 εργαζόμενους στο δίκτυο λιανοπωλητών και διανομέων, καθώς και περίπου 10.000 εργαζόμενους στην καπνοπαραγωγή, με τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στους Έλληνες αγρότες για την αγορά καπνού σε σταθερή βάση.

O Όμιλος, με πάνω από 1.500 ειδικούς στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας, έχει αναπτύξει ένα μοναδικό συνδυασμό προϊόντων στις Νέες Κατηγορίες με δυνητικά μειωμένο κίνδυνο, που υποστηρίζεται με σημαντικά δεδομένα και επιστημονικά στοιχεία. Η πιο σημαντική διαφορά του θερμαινόμενου προϊόντος καπνού glo και των τσιγάρων είναι ότι ο καταναλωτής θερμαίνει το προϊόν σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με την καύση με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ λιγότερες και χαμηλότερες εκπομπές τοξικών ουσιών και δυνητικά μειωμένοι κίνδυνοι για την υγεία σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα.

Σχετικά με την ΒΑΤ

Η ΒΑΤ είναι μια κορυφαία εταιρεία καταναλωτικών αγαθών και πολλαπλών κατηγοριών, που ιδρύθηκε το 1902. Σκοπός του Ομίλου είναι να δημιουργήσει ένα Καλύτερο Αύριο (A Better Tomorrow), μειώνοντας τις επιπτώσεις της επιχείρησης στην υγεία, το οποίο συνεπάγεται τα παρακάτω:
Δέσμευση για να παρέχεται στους ενήλικες καταναλωτές ένα ευρύ φάσμα δυνητικά λιγότερο βλαβερών προϊόντων.
Εξακολουθεί να είναι σαφές ότι τα παραδοσιακά τσιγάρα ενέχουν κινδύνους για την υγεία και ότι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθούν αυτοί οι κίνδυνοι είναι η μη έναρξη του καπνίσματος ή η διακοπή του
Ενθάρρυνση σε όσους συνεχίζουν να καπνίζουν, να στραφούν πλήρως σε επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις δυνητικά μειωμένου κινδύνου
Παρακολούθηση και επικοινωνία της προόδου του μετασχηματισμού του Ομίλου

Η BAT έχει ως στόχο 50 εκατομμύρια ενήλικοι καπνιστές μέχρι το 2030 να στραφούν στα προϊόντα Νέων Κατηγοριών, με έσοδα τουλάχιστον 5 δισεκατομμυρίων λιρών από τα προϊόντα αυτά έως το 2025.

Σχετικά με την BAT Hellas

Η BAT Hellas είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην ελληνική αγορά, με σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, υψηλές διακρίσεις σε θέματα απασχόλησης και έμφαση σε καινοτόμες πρωτοβουλίες. Η εταιρεία ανήκει στην British American Tobacco plc, έναν διεθνή Όμιλο που λειτουργεί από το 1902, απασχολεί περισσότερους από 53.000 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 180 αγορές. Η Ελλάδα έχει επιλεγεί ως περιφερειακό κέντρο και για το Ισραήλ, την Κύπρο και την Μάλτα.

* Bάσει των επιστημονικών στοιχείων και υποθέτοντας την πλήρη μετάβαση από το κάπνισμα. Αυτά τα προϊόντα είναι μόνο για ενηλίκους, δεν είναι ακίνδυνα και περιέχουν νικοτίνη που είναι εθιστική.

Leave a Reply

Your email address will not be published.