Την Παρασκευή 30 Ιουλίου πληρώνονται 9 επιδόματα.

Την Παρασκευή 30 Ιουλίου πληρώνονται χιλιάδες δικαιούχοι τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ ενώ θα καταβληθεί και η τρίτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21.

Αναλυτικότερα οι δικαιούχοι που πληρώνονται στις 30 Ιουλίου είναι οι εξής:

Την Παρασκευή 30 Ιουλίου πληρώνονται χιλιάδες δικαιούχοι τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ ενώ θα καταβληθεί και η τρίτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21.

Αναλυτικότερα οι δικαιούχοι που πληρώνονται στις 30 Ιουλίου είναι οι εξής:

– Επίδομα Στέγασης: Δικαιούχοι 281.494

– Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι 11.420

– Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 275.754

– Αναπηρικά: Δικαιούχοι 171.248

– Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι 807

– Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι 6.682

– Ανασφάλιστοι Υπερήλικες σύνταξη του ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 19.993

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 15.115

– Επίδομα παιδιού: Δικαιούχοι 726.536

Leave a Reply

Your email address will not be published.